Ocults

Bústia ètica i de bon govern

21/03/2023

Els canals de la bústia ètica permeten la comunicació accessible a candidats/ates, treballadors/ores, clients/es, proveïdors/ores i altres grups d'interès.

L'objectiu d'aquests canals és reportar possibles conductes irregulars que tinguin lloc en el si de l'entitat, tant de la normativa interna de l'organització com de l'ordenament jurídic, de forma estrictament confidencial. La persona informant podrà comunicar, de manera anònima -si així ho desitja-, comportaments irregulars i incompliments.

Els principis que assisteixen a la persona informant són la garantia de confidencialitat, de no-represàlies, el respecte a la independència, la protecció de dades, el secret de les comunicacions i les pràctiques correctes de seguiment, investigació i protecció de la persona informant.

 

Quins fets es poden denunciar?

  1. Frau o malversació de recursos públics o privats en benefici propi o per afavorir a tercers
  2. Incompliment de les obligacions tributàries amb l’Administració Pública
  3. Incompliment de la normativa laboral en matèria de seguretat i higiene a la feina
  4. Robatori o pèrdua d’algun bé amb el coneixement dels tercers involucrats
  5. Conflictes d'interès que proporcionin beneficis indeguts a tercers
  6. Incompliment de polítiques o normatives: si s’estan incomplint les establertes
  7. Mal ús d’informació confidencial a què es té accés
  8. Inobservança de les obligacions de les certificacions externes vigents
  9. Qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte

 

Com puc informar del fet?

Existeixen 4 canals:

 

Truca al

900 293 304

Envia una carta a

C/Enric Granados, 111 3r 2a

(08008 Barcelona)