info cares

Discapacitat i inserció laboral

04/02/2020

L'any 2019, abans de l'inici de la pandèmia, només un 25,9% de les persones amb discapacitat estava treballant, mentre que entre les persones sense discapacitat aquest percentatge era de 66,9%. De fet, segons apunta l'informe El Estado de la Pobreza, elaborat per la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social a Espanya, el 32,5% de les persones amb discapacitat -pràcticament una de cada tres- es trobava en risc de pobresa o d'exclusió, essent l'impacte de la pobresa i l'exclusió molt més elevat entre aquest col·lectiu que entre les persones sense discapacitat.

 

L'impacte de la pandèmia en l'ocupació de les persones amb discapacitat

Després de la irrupció de la COVID, la situació encara és més greu. Segons l'informe Efectos y consecuencias de la crisis de la COVID-19 entre las personas con discapacidad, elaborat per l'Observatori sobre la Discapacitat i el Mercat de Treball a Espanya (Odismet), arran de la pandèmia s'ha registrat una reducció del nombre de persones amb discapacitat que estaven treballant, alhora que han augmentat les que es troben en situació d'atur: la pandèmia ha fet que un 12,9% de les persones amb discapacitat perdéssin la feina, reduïnt-se en 3,4 punts el percentatge de persones ocupades d'aquest col·lectiu.

Així mateix, l'últim informe Mercado de trabajo de las personas con discapacidad, elaborat pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) amb dades del 2020, destaca que, mentre que les persones amb discapacitat en edat laboral suposen un 6,2% sobre el total de la població, només representen l'1,56% dels contractes de feina signats.

 

Tot i que les persones amb discapacitat i en edat de treballar representen el 6,2% sobre el total, només un 1,56% dels contractes de feina signats són per contractar una persona amb discapacitat

 

Atur de llarga durada, una de les principals dificultats

La incidència de l'atur de llarga durada entre les persones amb discapacitat, que ha augmentat de manera important arran de la pandèmia, és una altra de les dificultats a què ha de fer front el col·lectiu: el 2020, un 64,9% de les persones amb discapacitat aturades feia més d'un any que no tenia feina, mentre que entre les persones sense discapacitat aquest percentatge era del 45,9%.

Si aquesta situació s'allarga en el temps, l'informe d'Odismet apunta que un 23,7% de les persones con discapacidad no podran assumir les despeses de la vivenda, un 21,5% no podran fer front a sumbinistraments bàsics com l'aigua, la llum o el gas, i un 14,5% no podran comprar menjar.

 

Vols contractar professionals amb discapacitat?

Contacta amb el nostre servei de selecció i mentoria

 

info cares

Fundació CARES, en 3 minuts

info cares

03/02/2020 0:00:00

Coneix el projecte de Fundació CARES i descobreix la missió de l'entitat: buscar i crear llocs de treball per a persones amb disCapacitat i/o en risc d'exclusió social. Som un Centre Especial de Treball (CET) especialitzat en manipulacions i logística.

Fundació CARES, en 3 minuts

Discapacitat i inserció laboral

info cares

04/02/2020 0:00:00

Dades sobre la inserció laboral de les persones amb discapacitat a Catalunya i a Espanya.

Discapacitat i inserció laboral

Club Empreses

info cares

05/02/2020 0:00:00

El Club Empreses de Fundació CARES és un espai obert a totes aquelles empreses i entitats que busquen persones amb discapacitat per incorporar a la seva empresa o entitat. Publiqueu la vostra oferta de feina i accediu a les candidatures de les persones amb discapacitat interessades.

Club Empreses

Llei General de la Discapacitat (LGD - antiga LISMI)

info cares

06/02/2020 0:00:00

La Llei General de la Discapacitat, aprovada el novembre del 2013, és la norma actual que regula els drets de les persones amb discapacitat. En el seu capítol VI, dedicat al dret al treball, la llei fixa que totes les empreses amb una plantilla igual o superior a les 50 persones han de comptar com a mínim amb un 2% de professionals amb discapacitat.

Llei General de la Discapacitat (LGD - antiga LISMI)

Mesures alternatives per al compliment de la LGD

info cares

07/02/2020 0:00:00

La Llei General de la Discapacitat (LGD) preveu l'aplicació de mesures alternatives per als casos en què sigui impossible comptar amb un 2% de professionals amb discapacitat en la plantilla d'una empresa. Us expliquem què són les mesures alternatives i com es poden sol·licitar.

Mesures alternatives per al compliment de la LGD

Club Treballadors i Treballadores

info cares

08/02/2020 0:00:00

Borsa de treball de Fundació CARES amb ofertes de feina per a persones amb discapacitat i amb diversitat funcional.

Club Treballadors i Treballadores