La Fundació

Les persones

02/11/2020

A Fundació CARES, creem oportunitats laborals per a les persones amb discapacitat i/o en risc d'exclusió social, posant èmfasi en potenciar les seves capacitats i en facilitar les eines que possibilitin la seva incorporació al mercat laboral ordinari

El VI Informe Odismet de l'Observatori sobre Discapacitat i Mercat de Treball a Espanya, recull que durant l'any 2020 es van realitzar gairebé 87 mil contractes específics per a persones amb discapacitat, un 26,4% menys que l'any anterior. Els centres especials d'ocupació van registrar el volum més gran d'aquesta contractació (75,5%), fet que les converteix en organitzacions laborals essencials per garantir el dret al treball de les persones amb discapacitat i possibilitar el seu trànsit a un entorn laboral ordinari.

Entre les persones amb discapacitat, existeix el grup d'especial dificultat. Són les persones amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, i les persones amb discapacitat física o sensorial en un grau superior al 65%.

 

 


29  persones de l'entitat s'han incorporat al mercat de treball ordinari 
El  79,4 % de les persones de Fundació CARES té algun tipus de discapacitat reconeguda
El 51,9 % de les persones amb discapacitat són d'especial dificultat