Noticies

Publicada la 'Memòria 2020' de Grup Social CARES

06/08/2021

El document recull l'activitat del Centre Especial de Treball Fundació CARES, de l'Empresa d'Inserció CODEC i del Club 2C durant l'any 2020.

Ja està publicada la 'Memòria 2020' de Grup Social CARES, el document que condensa la feina feta al llarg del 2020 per Fundació CARES, l'Empresa d'Inserció CODEC i el Club 2C, l'associació esportiva i cultural de les dues entitats.

L'any passat Fundació CARES va comptar amb una plantilla mitjana de 393 professionals, un 79,4% dels quals eren persones amb discapacitat -principalment físiques i intel·lectuals-. Entre els i les professionals amb discapacitat, més de la meitat van ser d'especial dificultat: són aquelles persones amb un grau de discapacitat intel·lectual o derivada de trastorn mental superior al 33%, o persones amb una discapacitat física o sensorial superior al 65%.

Fundació CARES du a terme un seguiment constant dels i les professionals amb discapacitat, guiant-los en la millora de les seves competències i de la seva autonomia. Aquest procés d'acompanyament, conegut com a mètode CARES, el du a terme la unitat d'Inclusió Sociolaboral de l'entitat, integrada per professionals de la psicologia, el treball social i la teràpia ocupacional, entre altres. El procés s'inicia en el moment en què es produeix una vacant al nostre Centre Especial de Treball (CET), i continua al llarg de l'acollida de la nova persona treballadora, l'adaptació del lloc de treball a les seves característiques i necessitats, i la definició d'uns objectius de treball anuals que s'orienten a la millora de les habilitats, capacitats i grau d'autonomia de la persona. L'objectiu final és que la persona millori les seves competències i potenciï la seva ocupabilitat per al mercat laboral ordinari.

Al llarg de l'any, CARES va dedicar un total de 2.564 hores a la formació dels seus equips, que van comptar amb la participació de 159 professionals de l'entitat. Les accions formatives impulsades van estar relacionades principalment amb els àmbits de la logística, el transport, la seguretat alimentària i la prevenció de riscos laborals.

 

2020, un any marcat per la COVID

La memòria institucional del 2020 reflecteix també l'impacte de la pandèmia en les nostres entitats i en les persones treballadores de CARES i CODEC. Part dels nostres serveis, especialment aquells relacionats amb la logística de l'alimentació, van ser considerats essencials i van haver de fer front a un augment del volum de feina. Per tal de donar resposta a les demandes de la població i garantir la seguretat dels i les professionals, des de CARES i CODEC es va dur a terme una reorganització de diferents operatives, i es van concentrar les inversions de l'any en l'adquisició de nous equips de protecció i en l'adaptació de les instal·lacions. També es va potenciar la realització de cursos virtuals per garantir la formació de tota la plantilla.

Davant la falta d'equips de respiració assistida registrada durant la primera onada de la pandèmia, les nostres entitats es van sumar a l'aliança liderada per HP i el Leitat Technological Center per fer arribar respiradors i bifurcadors als hospitals. Professionals de CARES i CODEC es van encarregar de marcar, embossar i etiquetar 8.000 bifurcadors, dispositius que permeten duplicar el nombre de persones que es poden connectar a un respirador. Així mateix, ens vam encarregar del muntatge de 400 respiradors Leitat 1, incloent-hi l'acoblament de les diferents peces impreses en 3D, la instal·lació del software, el muntatge del cablejat i les connexions, la comprovació dels components, la integració del mecanisme a la seva estructura i la realització de les proves finals.

Podeu consultar la memòria íntegra, amb els indicadors complets i el recull de tota l'activitat de 2020, fent clic aquí. També la trobaràs a la secció Publicacions del nostre web i al nostre perfil d'Issuu.

 

Compromesos amb un futur sostenible

Aquesta notícia està relacionada amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible definits com a prioritaris per Fundació CARES: