Serveis

Logística inversa

24/03/2020

Amb els nostres serveis de logística inversa treballem amb un doble objectiu: d'una banda, minimitzar l'impacte de les activitats logístiques i industrials en el medi ambient i avançar cap a una economia circular i respectuosa amb el planeta i, de l'altra, reintegrar correctament a l'estoc els productes i mercaderies retornats

La logística inversa engloba aquells processos i activitats que asseguren que un producte que ja havia arribat al consumidor final retorni al seu punt d'origen per tal de recuperar-lo, reutilitzar-lo en altres processos i circuits productius, reintegrar-lo a l'estoc o eliminar-lo correctament. Aquest tipus de logística afavoreix l'economia circular i el respecte a l'entorn.

Des de Fundació CARES, duem a terme les tasques relacionades amb el retorn d'envasos i la seva revisió, classificació i recuperació per tal de ser reutilitzats en un nou cicle del procés productiu. També ens encarreguem de la gestió de les devolucions, revisant el producte retornat i fent-hi les reparacions necessàries, reintegrant-lo a l'estoc i duent a terme totes les tasques administratives relacionades.

Exemples de serveis:

  • Recuperació de producte i/o components i el seu packaging
  • Gestió de devolucions i reintegrament a l'estoc
  • Reparacions elèctriques, electròniques i mecàniques de productes retornats

 

 
232,2 milions de recipients revisats i 215,3 milions recuperats l'any 2022
117.800 devolucions gestionades