Serveis

Gestió de residus

13/07/2021

Gestionem els residus industrials generats en els processos de fabricació que no poden ser reutilitzats. Ens encarreguem de la seva classificació, triturat i preparació per a l'expedició amb l'objectiu que siguin correctament reciclats o eliminats

Els i les professionals de Fundació CARES ens encarreguem del tractament de diferents tipus de residus com ara metalls (alumini, acer, ferro...), plàstics, vidre, cartró, fusta, piles i RAES (Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics) derivats de processos industrials o procedents de devolucions i que no es poden reaprofitar. Recollim, desmuntem, segreguem, classifiquem, triturem i preparem per a l'expedició totes aquelles restes de rebuig generades durant els processos de fabricació o com a resultat de devolucions. L'objectiu és aconseguir que aquestes deixalles siguin portades als centres corresponents per a la seva correcta eliminació o reciclatge.

Exemples de serveis:

  • Gestió de residus industrials
  • Desmuntatge de producte acabat
  • Segregació i classificació de residus
  • Triturat de residus
  • Preparació per a l'expedició

 

 
26,5% més de residus manipulats el 2022
4.300 tones de components i residus manipulats i segregats