Serveis

Serveis d'inspecció

24/03/2020

Oferim diferents serveis associats a la inspecció de mercaderies que es du a terme a ports i aeroports: organitzem les activitats a realitzar en el punt fronterer, planifiquem el tràfic dels contenidors, manipulem les càrregues que s'han de sotmetre a inspecció i gestionem la documentació associada

Els serveis d'inspecció de Fundació CARES inclouen la gestió de les instal·lacions frontereres que permeten als ministeris implicats la realització d'inspeccions de mercaderies procedents d'altres països per assegurar que compleixen els estàndards de qualitat i higiene exigits per les normatives vigents. Duem a terme la gestió de l'àrea d'aparcament i el posicionament dels contenidors a inspeccionar, i la càrrega, descàrrega i manipulació de la mercaderia en funció del tipus d'inspecció a realitzar (buidat, passadís o inspecció visual), amb l'objectiu d'optimitzar el procés d'inspecció i minimitzar el temps que la càrrega es troba aturada al punt d'inspecció.

Formem els i les nostres professionals en l'itinerari de serveis d'inspecció, que inclou programes de gestió de magatzems i manipulació de productes químics i mercaderies perilloses; en l'itinerari de neteja d'instal·lacions industrials, adreçat als professionals que s'encarreguen de les tasques de neteja, i també en l'itinerari de manteniment industrial, que inclou les activitats preventives i correctives de les instal·lacions, la maquinària i les eines utilitzades.

Exemples de serveis:

  • Organització dels processos d'inspecció
  • Organització de la documentació associada a la importació o exportació
  • Descàrrega, manipulació i càrrega de la mercaderia a inspeccionar
  • Manteniment i neteja de les instal·lacions
 

 

8.500 contenidors inspeccionats l'any 2022
40.900 tones de producte manipulat en processos d'inspecció