Transparència

Auditoria de comptes

15/02/2023

Consulta l'últim informe de l'auditoria de comptes anual de la nostra fundació emès per una empresa auditora independent.

 

Informe de l'auditoria de comptes de Fundació CARES - 2021