Transparència

Informe de Govern Corporatiu

15/02/2023

Consulta l'últim informe de Govern Corporatiu anual de Fundació CARES, el document que recull informació sobre la forma d'elecció i funcionament dels òrgans de direcció, gestió i control de l'entitat, la manera de relacionar-se entre ells i la seva estructura.

L'informe de Govern Corporatiu de CARES recull qui van ser els membres fundadors de l'entitat, quina és la composició i funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, com s'estableixen les relacions entre Patronat i Direcció Executiva, els sistemes de gestió i control de riscos implantats per l'entitat, i informació sobre possibles conflictes d'interessos i autocontractació.

Informe de Govern Corporatiu de Fundació CARES - 2022