Transparència

Contractes públics i subvencions

09/02/2021

Contractes públics:

Concepte Número de contracte Preu del servei Durada
2021      

Servei de gestió de l'Àrea PIF i del Truck Center del Port de Barcelona

Referència servei contractació:

2020-00379

L'import orientatiu per un període de 2 anys és de 112.600,80 €

2 anys + 2 de pròrroga

Finalitza el juliol del 2025

2020      
Contractació de la prestació de l'equip de gestió de l'Àrea PIF del Port de Barcelona Referència servei contractació: 12/14

6.960 €/any

Contractació de personal temporal: 11,96 €/h

4 anys + 2 de pròrroga

Finalitza el juliol del 2021

2019      
Contractació de la prestació de l'equip de gestió de l'Àrea PIF del Port de Barcelona Referència servei contractació: 12/14

6.960 €/any

Contractació de personal temporal: 11,96 €/h

4 anys + 2 de pròrroga

Finalitza el gener del 2021

2018      
Contractació de la prestació de l'equip de gestió de l'Àrea PIF del Port de Barcelona Referència servei contractació: 12/14

6.960 €/any

Contractació de personal temporal: 11,96 €/h

4 anys + 2 de pròrroga

Finalitza el gener del 2021

2017      
Contractació de la prestació de l'equip de gestió de l'Àrea PIF del Port de Barcelona Referència servei contractació: 12/14

6.960 €/any

Contractació de personal temporal: 11,96 €/h

4 anys + 2 de pròrroga

Finalitza el gener del 2021

 

Subvencions:

Import Administració que otorga la subvenció Objecte
2021    

335.448,96 €

Comunitat de Madrid - Conselleria d'Economia, Ocupació i Competitivitat

Manteniment de lloc de treball - SMI

1.094.634,97 €

Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Manteniment de lloc de treball - SMI

372.585,60 €

Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Manteniment servei complement ajust personal - social USAP

36.455,00 €

Comunitat de Madrid - Conselleria d'Economia, Ocupació i Competitivitat

Mateniment servei complement ajust personal - social UNAP

2020    
418.140,17 €

Comunitat de Madrid - Conselleria d'Economia, Ocupació i Competitivitat

Manteniment de lloc de treball - SMI

1.118.347,60 € Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Manteniment de lloc de treball - SMI
402.633,70 € Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Manteniment servei complement ajust personal - social USAP
37.066,67 € Comunitat de Madrid - Conselleria d'Economia, Ocupació i Competitivitat Manteniment servei complement ajust personal - social UNAP
2019    
455.249,00 € Comunitat de Madrid - Conselleria d'Economia, Ocupació i Competitivitat Manteniment de lloc de treball - SMI
1.371.538,09 € Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Manteniment de lloc de treball - SMI
398.118,91 € Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Manteniment servei complement ajust personal - social USAP
79.608,18 € Comunitat de Madrid - Conselleria d'Economia, Ocupació i Competitivitat Manteniment servei complement ajust personal - social UNAP
2018    
349.909,09 € Comunitat de Madrid Manteniment de lloc de treball - SMI
629.536,93 € Generalitat de Catalunya - Departament de Treball Manteniment de lloc de treball - SMI
185.780, 40 € Generalitat de Catalunya - Departament de Treball Manteniment servei complement ajust personal - social USAP
2017    
391.086,11 € Comunitat de Madrid Manteniment de lloc de treball - SMI
910.901,76 € Generalitat de Catalunya - Departament de Treball Manteniment de lloc de treball - SMI
461.195,40 € Generalitat de Catalunya - Departament de Treball Manteniment servei complement ajust personal - social USAP