Transparència

Contractes públics i subvencions

09/02/2021

Contractes públics (exercici 2020):

Concepte Número de contracte Preu del servei Durada
Contractació de la prestació de l'equip de gestió de l'Àrea PIF del Port de Barcelona Referència servei contractació: 12/14

6.960 €/any

Contractació de personal temporal: 11,96 €/H

4 anys + 2 de pròrroga

Finalitza el juliol del 2021

Subvencions (exercici 2020):

Import Administració que otorga la subvenció Objecte
418.140,17 €

Comunitat de Madrid - Conselleria d'Economia, Ocupació i Competitivitat

Manteniment de lloc de treball - SMI

1.118.347,60 € Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Manteniment de lloc de treball - SMI
402.633,70 € Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Manteniment servei complement ajust personal - social USAP
37.066,67 € Comunitat de Madrid - Conselleria d'Economia, Ocupació i Competitivitat Manteniment servei complement ajust personal - social UNAP